Wykonujemy usługi w zakresie

 • Badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych nn
 • Badania i pomiary natężenia oświetlenia
 • Badania i pomiary luminancji oświetlenia
 • Serwis, przeglądy i konserwacja instalacji
 • Całodobowa opieka nad instalacjami elektrycznymi
 • Doradztwo i nadzór nad instalacjami elektrycznymi.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej do odbiorów.
 • Rozdzielnie NN i SN
 • Opracowanie pełnej dokumentacji pomiarów
 • Kontrola instalacji elektrycznych
 • Zasilania elektroenergetycznego
 • Wykonanie badań odbiorczych i eksploatacyjnych w instalacjach elektrycznych
 • Wykonanie badań eksploatacyjnych w zakresie urządzeń i maszyn elektrycznych
 • Usługi informatyczne
 • Naprawa sprzętu komputerowego